Gebiedsontwikkeling

Strategische ingrepen in de stad

In de afgelopen jaren hebben we aan allerlei grootschalige gebiedsontwikkelingen mogen werken.

Een gebiedsplan is bij ons vaak meer een strategie, die richting geeft aan de mogelijke ontwikkelingen en het complex aan belangen en waarden in een gebied.

Een gebiedsplan is vaak ook weer een nieuwe stap in de ontwikkeling van een gebied, waarin gerealiseerde ontwikkelingen worden opgenomen en nieuwe ontwikkelingen worden voorgesteld.

Een gebiedsplan is ook een proces, waarin belanghebbenden worden betrokken, het draagvlak voor nieuwe ideeën wordt getoetst en de haalbaarheid wordt onderzocht.

In Den Haag hebben we gewerkt aan de Internationale Zone en daarbinnen het onderzoeken van locaties voor verschillende internationale organisaties.
In Eindhoven hebben we een studie voor het stationsgebied gedaan, voor een samenwerking van publieke partijen als gemeente en Prorail en private eigenaren in het gebied.
In het stationsgebied van Utrecht zijn allerlei studies en projecten gedaan, zoals een gebiedsplanv voor de Westflank, waar een hellend maaiveld is voorgesteld en een bouwplan uitgaande van grootschalige bouwenveloppes (30x40m1).
In Lelystad hebben we mogen werken aan het gebied Lelycentre, waar binnen een drager van verbindingen en openbare ruimte, verschillende ontwikkelingsrichtingen mogelijk werden.
In Utrecht hebben we het initiatief genomen voor het formuleren van de Merwedekanaalzone als opgave, aan de hand van enkele ruimtelijke hoofdlijnen.
In Amsterdam hebben we voor het Cruquius gebied een sublieme openbare ruimte voorgesteld, een enorm zwart-wit gestreept veld, met groene accenten, eindigend in een zwembad.

Waarde toevoegen aan de stad, dat is ons ultieme doel.

De grotere gedachte die onder een plan ligt, moet leiden tot een eerlijke stad, die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Onze interesse gaat uit naar het vinden van de onderliggende waarde, het bedienen van een tot dan toe onbenutte behoefte, het creëren van een gezonde stad en het verbinden van verschillende groepen mensen.

Dat wordt een mooie stad !