Kantoorgebouwen

Wij zijn expert in de planning en ontwikkeling van kantoorgebouwen.

Onze expertise betreft de programmering, typologie en ontwerp, het ontwerpproces en de begeleiding daarvan. Daarnaast bezitten wij de expertise om op de juiste wijze oppervlaktes te calculeren en diepgaande kennis van de oppervlaktenormering van kantoorgebouwen.

Wij hebben ook de nodige ervaring met flexibele kantoorconcepten.


Projecten: Rhinofly in Utrecht, ICTY/Europol/Eurojust in Den Haag, en stadskantoor Leiden ...

en voor IPMMC: eigen kantoor IPMMC op Papendorp in Utrecht, ING House in Amsterdam, kantoren Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag, hotelconcept D-Office, Rabobank Hoofdkantoor in Utrecht, Stadskantoren Utrecht en Haarlem.


In 2012 hebben we met de Gemeente Amsterdam de Open Dag Lege Kantoren mogen organiseren, om aandacht te vragen voor de leegstand in de kantorenmarkt van Amsterdam en het verhelpen daarvan.

Tot slot: Martijn Blom is afgestudeerd op de 'typologie van kantoorgebouwen'.


Concept voor het eigen kantoor van IPMMC, Papendorp, Utrecht (2001-2003).

IPMMC Vastgoed besloot om voor haar eigen organisatie een kantoorgebouw te ontwikkelen. In het nieuwe kantorenpark Papendorp in Utrecht ontstond de gelegenheid, voor een gebouw van ca. 2.000 m2bvo in een parkachtig werklandschap. Twee jonge collega's kregen de kans dit project op te zetten: een projectmanager en een conceptontwikkelaar.

De organisatie gaf aan een eigentijds en flexibel kantoorgebouw te willen, met een industriële uitstraling. Er werd een concept bedacht, genaamd 'THE BOX', een doosvormig volume, waarin met ruimtelijke uitsparingen de ontsluiting, communicatie en de plek van bijzondere functies als vergaderen, dakterras, atrium en lunchvoorziening werd ingepast. Het atelier van IPMMC Concepts kreeg een eigen dubbelhoge ruimte op een hoek. Het volume werd iets boven het landschap getild, zodat eronder kon worden geparkeerd.

Joris Deur van ZZDP Architecten kwam met het ontwerp.

Rondom het gebouw werd een lamellengevel als een 'voile' getrokken, een robuuste en low-tech oplossing tegen de zon. Het gebouw heeft een staalconstructie op een 5,4 m1 grid, een metalen golfplaat gevel en houten puien en is daarmee grotendeels demontabel.

Tegenwoordig zouden we een dergelijk gebouw 'circulair' noemen ...

Nieuwbouw voor het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht (2001-2003), bij IPMMC; rechts op de voorgrond het auditorium, ook gerealiseerd door IPMMC.

De Rabobank had al jaren haar hoofdkantoor, cq. moederorganisatie, gehuisvest aan de Croeselaan. Het bestaande gebouw bood niet veel flexibiliteit, wel zou het mogelijk zijn rondom het gebouw uit te breiden, maar dan wel flink in de hoogte. IPMMC Vastgoed was de adviseur van de facilitaire organisatie. Eerst werd ingezet op een toren aan de spoorzijde. Dat bleek later toch niet de gewenste oplossing. Vervolgens is ingezet op een uitbreiding langs te Croeselaan, op een hoogte rond de 100 m1 (lager dan de Domtoren). Die uitbreiding is na een architectenselectie gerealiseerd door Kraaijvanger Urbis, met als hoofdarchitect Rob Ligtvoet.

Als onderdeel van het Rabobank complex is tevens een auditorium (400 stoelen) toegevoegd. Het concept en de ruimtelijke inpassing daarvoor is bedacht door IPMMC Concepts en vervolgens ontworpen door Arne Architecten. Het project is daarna binnen een tijdbestek van een jaar, in een bijzondere samenwerking tussen Rabobank, IPMMC Vastgoed, BAM Utiliteitsbouw en de Gemeente Utrecht opgeleverd.

Strategisch advies en herstart project JUBI in Den Haag (2001-2003), IPMMC

Het dubbelministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken zou moeten komen op de locatie van de bestaande gebouwen (ontworpen door Lucas Ellerman van Vught). Echter, het project was om allerlei redenen vastgelopen en moest opnieuw worden opgestart. In een klein comite van adviseurs namens de beide ministeries en de Rijksgebouwendienst is een nieuwe stedenbouwkundig schema (op de locatie van de Zwarte Madonna) opgezet en een geheel nieuwe projectorganisatie ingericht. Dit bleek haalbaar te zijn en het project kon opnieuw opgestart worden.

Hercalculatie oppervlak obv. nieuwe normeringssystematiek van het ING House, Amsterdam (2002).

De ING wilde haar hoofdkantoor - na een jarenlange periode van fusies - laten landen op de Zuidas. In de historie van de voorgangers van ING - onder andere de NMB Bank - waren altijd bijzondere architecten betrokken geweest: zo hadden Alberts & Van Huut de NMB Bank in de Amsterdamse Poort ontworpen en was Abe Bonnema de architect van het kantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam.

Het nieuwe hoofdkantoor moest volgens de nieuwste inzichten gebouwd worden en liefst door een jonge architect. Na een besloten prijsvraag werd het bureau Meyer en Van Schooten geselecteerd. ING Vastgoed - op dat moment het grootste vastgoedbedrijf ter wereld - zou de opdrachtgever namens de ING zijn. IPMMC Vastgoed kreeg de opdracht het project te begeleiden.

Er kwam een volledig glazen gebouw, dat later onder andere de bijnaam ' de schoen' kreeg. Het gebouw had een zogenaamde 'klimaatgevel', een dubbele gevel, die bijdroeg aan een verdere beheersing van het klimaat. Door het gebouw heen werden vides en atria ontworpen, waarin ook groen een plek kreeg.