Kantoorgebouwen

Wij zijn expert in de bouw en ontwikkeling van kantoorgebouwen.

Onze expertise betreft de programmering, typologie en ontwerp, en de oppervlaktecalculatie en -normering van kantoorgebouwen.

Wij hebben ook de nodige ervaring met flexibele kantoorconcepten.


Projecten: Rhinofly in Utrecht, ICTY, Europol en Eurojust in Den Haag, en stadskantoor Leiden ...

en voor IPMMC: eigen kantoor IPMMC in Utrecht, ING House in Amsterdam, kantoren Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag, hotelconcept D-Office, Rabobank Hoofdkantoor in Utrecht, Stadskantoren Utrecht en Haarlem.


In 2012 hebben we met de Gemeente Amsterdam de Open Dag Lege Kantoren mogen organiseren, om aandacht te vragen voor de leegstand in de kantorenmarkt van Amsterdam en het verhelpen daarvan.

Tot slot: Martijn Blom is afgestudeerd op de 'typologie van kantoorgebouwen'.


Concept voor het eigen kantoor van IPMMC, Papendorp, Utrecht (2001-2003).
Architectenselectie voor het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht (2001-2003).
Strategisch advies en herstart project JUBI in Den Haag (2001-2003).
Hercalculatie oppervlak obv. nieuwe normeringssystematiek van het ING House, Amsterdam (2002).