Convict en Kapel

Een jong monument op de Zuidas

In 2012 raakten wij betrokken bij het gebied Beethoven. Het St. Nicolaaslyceum zou naar een nieuw gebouw verhuizen en het oude gebouw- een ontwerp van Lau Peters uit de jaren '50 - leek gesloopt te gaan worden.

Na de geslaagde poging om Kleiburg te redden van de sloop, in datzelfde jaar, leek het interessant om ook dit schoolgebouw een nieuw leven te geven. Met Heemschut en enkele gemeenteraadsleden is aandacht gevraagd voor de monumentale waarde van dit jonge erfgoed. Dat is ten dele gelukt: uiteindelijk zijn de lesvleugels gesloopt, maar zijn de Kapel en het Convict (het voormalige klooster cq. broederhuis) behouden, doordat ze in 2013 tot monument zijn verklaard door de Gemeente Amsterdam.

In 2013 kwam er toevallig een verdieping vrij in het Convict, en hebben we ons kantoor gevestigd op de 5e verdieping.

Vele jaren later - en na vele pogingen het gebouw een nieuwe functie te geven - is door ons in opdracht van Stadsherstel en in samenwerking met de Zuidas een nieuwe studie gedaan naar mogelijke nieuwe gebruikers. Dat was vorig jaar (2019). De Zuidas heeft vervolgens het Conservatorium van Amsterdam gevraagd een vervolgstudie te doen naar de haalbaarheid van de vestiging van een dependance in het gebouw en de ontwikkeling van een cultuurplek op de Zuidas. Ook daar zijn wij bij betrokken geweest.

In het onderzoek naar hergebruik van Convict en Kapel, zijn verschillende functies onderzocht: een 'food' concept - met een groep gebruikers rondom Restaurant As- en een museum. Later is door de Zuidas het Conservatorium als mogelijkheid naar voren geschoven.

Hergebruik zou mogelijk kunnen zijn met eenvoudige aanpassingen aan het gebouw.

Zo zou in het geval van een museum de Kapel geschikt gemaakt kunnen worden voor kleinschalige tentoonstellingen op de verdieping en publiek gebruik van de begane grond.

Voor een 'food'-concept kunnen de onderste verdiepingen van het Convict ingericht worden met testkeukens, foodlabs en ontvangstruimtes, zodat Kapel en Convict gezamenlijk een publieksgebouw vormen, met horeca, tentoonstellingen en evenementen in de Kapel.

Ook zouden Convict en Kapel een gezamenlijke ontsluiting kunnen krijgen in het tussenlid (de verbindingsgang), zodat beide gebouwen beter aan elkaar verbonden zijn en een logischer ontsluiting voor het publiek ontstaat.

Plattegrond van de gebouwen Convict en Kapel, in het Beatrixpark, met een nieuwe ontsluiting tussen de gebouwdelen in.

De variant met het Conservatorium van Amsterdam, is uiteindelijk door de Zuidas gekozen als voorkeursvariant.

Op dit moment worden die plannen uitgewerkt door een team met architect Winhov, technisch adviseur Abt en akoestisch adviseur Peutz, onder leiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 


Zie ook het bericht op de site van de Zuidas: Plannen voor dependance Conservatorium op de Zuidas,

en het bericht Eerste architecten Kapel en Convict praten graag mee.