Over Hollands Licht

Wij initiëren bijzondere vastgoed projecten, veelal in samenwerking en altijd vanuit eigen concepten. Wij richten ons op de nieuwe behoeftes in de stad, gebouwen met een laatste kans, en 'cross over' programma's. Daarnaast organiseren wij netwerken, platforms en (culturele) activiteiten rondom onze initiatieven. Dit is Hollands Licht.

Wij nemen initiatief en ontwikkelen concepten, om vervolgens met elkaar tot een project te komen. We werken daartoe samen met enkele vaste ontwikkelpartners en investeerders.

De initiatieffase vullen wij in door – al dan niet in samenwerking – het concept te ontwikkelen, het vooronderzoek te verrichten, haalbaarheid te onderzoeken, het lokale netwerk en draagvlak te ontwikkelen, nieuwe verbindingen te leggen en een succesvol team samen te stellen. Als het project tot stand is gekomen, worden vervolgafspraken gemaakt over de realisatie en verdere samenwerking.

Daarnaast organiseren wij netwerken en activiteiten rondom onze initiatieven, zoals ons prijswinnende project Kleiburg en de tentoonstelling over de kubusgebouwen van Gerrit Rietveld.

  • Wat we doen:


    Wij richten op de 'bijzondere projecten in de stad'


    • bijzondere of nieuwe behoeftes in de stad, zoals hotels, theaters, musea, sportgebouwen, kluswoningen


    • oude gebouwen die een laatste kans verdienen, met name uit de periode '50-'70, eigenlijk de grote voorraad gebouwen die nu aan een renovatie toe is en waar in een grote bouwopgave ligt besloten


    • nieuwe concepten die ontstaan als een 'cross over' – een nieuwe verbinding tussen verschillende functies – in het weefsel van de stad en vaak een publieke plek zijn