Cost of Culture: musea

11-12-2018

Onderzoek naar de kosten van cultuurgebouwen

Wat kost een theater ? of een museum ...

Het zijn eigenlijk altijd 'specials', unieke architectonische objecten, die binnen een specifieke context en met een eigen momentum worden gerealiseerd.

Of is er toch meer over te zeggen ...

Wat is er te leren, als je meerdere cultuurgebouwen op een rij zet en probeert te vergelijken.

Met een flinke dosis eigen ervaring in de cultuursector, en het van nabij meebeleven van cultuurprojecten van collega's, leek het een spannend idee, de harde feiten van theaters en musea te verzamelen.


We zijn gestart met de investeringskosten van museumprojecten, aangevuld met oppervlaktes en bezoekersaantallen.

Per project ontstaat zo een compact overzicht, waarin ook de betrokken adviseurs zijn opgenomen, en kan gekeken worden naar de historie en ontstaansgeschiedenis voorafgaand aan het project, en de kostenontwikkeling en relevante koersbewegingen tijdens het project.

Hoe lang heeft de voorbereiding geduurd ? Hoe is draagvlak ontstaan voor het project ? Hoe is het project gefinancierd ? Was het project op tijd ? Bleven de bezoekersaantallen op peil na het openingsjaar ?

Maar ook: wat kostte het project per vierkante meter ? Of per bezoeker ?


Er zijn nu ruim 80 musea opgenomen in de database.

Deze projecten zijn allemaal opgenomen op basis van publiek beschikbare informatie en gegevens uit de praktijk.


Met de database kunnen projecten vergeleken worden, om inzicht te krijgen in het relatieve kostenniveau, schaal van het project, type project (nieuwbouw, restauratie of renovatie), etc etc

Er ontstaat een beeld van de 'prestatie' van een project, de mogelijkheid om doelen te stellen en aan te scherpen en beter onderbouwde besluiten te nemen over investeringen in cultuurprojecten.


Wat komt hierna ?

Na een verdiepingsslag, willen we de resultaten presenteren aan de kring van deelnemers.

Alle soorten partijen zijn welkom om zich aan te sluiten en informatie vanuit het 'publieke belang' te delen.

Daarna gaan we doorpakken met " Cost of Culture: 2. theaters, 3. bibliotheken en 4. cultuurcentra ".


Meedoen ?

Wilt u meedoen aan het onderzoek 'Cost of Culture', stuur dan een bericht naar martijn [ at ] hollandslicht.com en we bespreken graag de mogelijkheden.