Cost of Culture: musea

11-12-2018

Onderzoek naar de kosten van cultuurgebouwen

Wat kost een theater ? of een museum ...

Het zijn eigenlijk altijd 'specials', unieke architectonische objecten, die binnen een specifieke context en met een eigen momentum worden gerealiseerd.

Of is er toch meer over te zeggen ...

Wat is er te leren, als je meerdere cultuurgebouwen op een rij zet en probeert te vergelijken.

Met een flinke dosis eigen ervaring in de cultuursector, en het van nabij meebeleven van cultuurprojecten van collega's, leek het een spannend idee, de harde feiten van theaters en musea te verzamelen.


We zijn gestart met de kosten van museumprojecten, aangevuld met oppervlaktes, bezoekersaantallen en allerlei interessante projectgegevens.

Per project ontstaat zo een compact overzicht, waarin ook de betrokken adviseurs zijn opgenomen, is gekeken naar de historie en ontstaansgeschiedenis van het project, de kostenontwikkeling en relevante koersbewegingen tijdens het project.

Was het project op tijd ? Bleven de bezoekersaantallen op peil na het openingsjaar ?

Maar ook: wat kostte het project per bezoeker ? En: hoe groot is de investering in relatie tot de exploitatie ?


Er zijn nu ruim 60 musea opgenomen in de database.

Deze projecten zijn allemaal opgenomen op basis van publiek beschikbare informatie. 

Elk project wordt nu verder specifiek uitgewerkt, met behulp van een platform van professionals en opdrachtgevers.


Het idee is: als je een uitgewerkt project inbrengt, krijg je toegang tot de database.

Ook kun je een eigen project laten vergelijken om inzicht te krijgen in het relatieve kostenniveau, kosten per bezoeker, et cetera (benchmark).

Er ontstaat inzicht in de relatieve 'prestatie' van een project, de mogelijkheid om doelen te stellen en aan te scherpen en beter onderbouwde besluiten te nemen over investeringen in cultuurprojecten.


Wat komt hierna ?

Na de verdiepingsslag, willen we de resultaten presenteren aan de kring van deelnemers. Publicatie ligt ondertussen minder voor de hand, vanwege de nu al (deels) in vertrouwen beschikbaar gestelde gegevens.

Alle soorten partijen zijn welkom om zich aan te sluiten en informatie vanuit het 'publieke belang' te delen.

Daarna gaan we doorpakken met " Cost of Culture: theaters ".


Meedoen ?

Wilt u meedoen aan het onderzoek 'Cost of Culture', stuur dan een bericht naar martijn@hollandslicht.com of bel: 06 4618 4594.