Polderblik: Podcast Post 65 Erfgoed in Almere

24-09-2022

Het erfgoed in Almere van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk om deze gebouwen en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen.

Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en het beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En, hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen?

Aan tafel zitten Lidwine Spoormans (architect en onderzoeker TU Delft), Jean Paul Hitipeuw (zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere) en Martijn Blom (adviseur, conceptontwikkelaar en oprichter Hollands Licht).

De podcast is opgenomen op 14 juli 2022 in de Kunstlinie in Almere en is georganiseerd door Polderblik, als onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere, over de ontwikkeling en het 50 jarig bestaand van de stad Almere, en de ideeën voor de toekomst. De stichting Polderblik beheert nalatenschap van Teun Koolhaas en stimuleert de kennis van en het gesprek over de jonge stad Almere.

Zie de site van Polderblik of rechtstreeks de podcastaflevering op Soundcloud.

"Never demolish"

Lacaton Vassal


Naar aanleiding van deze podcast schreef Marjolein van Eig een column op Architectenweb: Sloopverbod.

Dat leidde op zichzelf weer tot een uitgebreide discussie op linkedin: zie hier de Linkedin-tijdlijn.