Hartslag

11-01-2024

Gebiedsontwikkeling lijkt de manier om in de toekomst nog tot woningproductie te kunnen komen …

Gebiedsontwikkeling was al een complex vak, waardoor het in de vorige crisis al snel op een dood spoor kwam. Nu is er meer geloof in grootschalig ontwikkelen, samen werken, vanuit een visie. Tegelijk worden nieuwe ambities omarmd als groen, energie, water en worden betaalbaar, inclusief, kostenbesparing en versnelling als doelen gesteld, die mogelijk gemaakt moeten worden door nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe business modellen en een nieuwe, nog op te richten, centrale nationale regie.

Al met al wordt ‘complex’ dan een understatement.

Hoe kan gebiedsontwikkeling dan toch de verwachtingen waar maken ?

Een van de hoopvolle ontwikkelingen in het bouwvak, lijkt het omarmen van het ‘lagen-model’ van Steward Brand, zie: How Buildings Learn. Dat lagen-model – dat uitgaat van de verschillende lagen waaruit een gebouw bestaat en waarin elke laag een eigen levensduur heeft – krijgt nu ook steeds meer voet aan de grond bij architecten en bouwers die in de woningbouw actief zijn. Dat heeft ook geleid tot overwegingen als ‘losmaakbaarheid’, wat de duurzaamheid van gebouwen sterk kan vergroten.

Het denken in lagen zou ook voor gebiedsontwikkeling tot een nieuw houvast kunnen leiden. En dan hou ik het graag even simpel.

Onderscheidt de ‘zachte’ en ‘harde’ lagen in het gebied.

De harde lagen zijn de gebouwen, wegen, pleinen, bankjes, verlichting, et cetera. Waarbij het moment van bouwen slechts een beperkt moment is, ten opzichte van de totale levensduur van de gebouwde omgeving.

De zachte lagen zijn de mensen in het gebied. De hartslag, van het gebied. Waarbij de harde laag slechts een instrument, een middel is, dat in de behoefte van de bewoners en gebruikers moet voorzien.

Het perspectief van de zachte waarden in gebiedsontwikkeling, de hartslag, geeft mogelijk meer focus in de harde lagen van het ontwikkelvak.

Hoe kunnen gebieden en gebouwen dan bijdragen aan het sociale ? Waar is echt behoefte aan en wat heeft daadwerkelijk effect ? Wat is echt niet meer nodig ?

Met een kleine schematje om het denken te vereenvoudigen.

#gebiedsontwikkeling #hartslag #integraaladvies #ontwikkelstrategie #vastgoedinnovatie #woningbouw #versnelling #regie #conceptontwikkeling #vastgoed